Γ′ ΚΥΚΛΟΣ

Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα

ΟΡΟΣΗΜΟ

 

Γ′ ΚΥΚΛΟΣ

 

ΜΑÏΟΣ 2017

Γ′ Γυμνασίου
Χημεία      Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική      Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 Α′ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα

Γενικής Παιδείας

Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα

Γενικής Παιδείας

Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Άλγεβρα

Γενικής Παιδείας

Εκφωνήσεις Απαντήσεις 
Γεωμετρία

Γενικής Παιδείας

Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 B′ Λυκείου
Φυσική Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 Γ′ Λυκείου
Φυσική Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις  Απαντήσεις
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις

Α′ ΚΥΚΛΟΣ - Β′ ΚΥΚΛΟΣ