Εννοιολογικοι Χαρτες

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 

 

Η πρότασή μας για τις επαναλήψεις σας

 

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από το βαθμό προτειμασίας τους, και καθώς οι εξετάσεις πλησιάζουν έχουν ακόμη και τώρα την ευκαιρία να αναθεωρήσουν αρκετές από τις πρακτικές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Κυρίως, όμως, είναι σημαντικό να θυμούνται ότι ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί να θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε σκόπιμο να προτείνουμε ορισμένες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διευκολυνθούν στην προσπάθειά τους και να μειώσουν, όσο είναι δυνατόν, την αγωνία και το άγχος,. Κατά κύριο λόγο θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα του προγραμματισμού και τη συστηματικοποίηση της μελέτης που πρέπει να γίνει.

Στη συνέχεια θα επισημάνουμε τους καταλληλότερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επανάληψης της διδαγμένης ύλης, ώστε κάθε μαθητής σωστά προετοιμασμένος να φθάσει στις εξετάσεις και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θεωρούμε, λοιπόν, πως αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη, για να ενημερωθεί κάθε υποψήφιος και να χαράξει εποικοδομητικά την πορεία της μελέτης του, χωρίς ανασφάλεια και φόβο. Θα του συνιστούσαμε, λοιπόν, να διαβάσει με τη δέουσα προσοχή και να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις τεχνικές που του προτείνουμε, ώστε η μελέτη του να είναι αποδοτική, εμπεριστατωμένη και ουσιαστική.

Καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους σας.

 

Διαγράμματα Αράχνης

 

Τα διαγράμματα αράχνης είναι ένας άλλος, καλός τρόπος, για να οργανώσει ο υποψήφιος τις σημειώσεις του με επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιτύχει την αφομοίωση γνώσεων γρηγορότερα και ευκολότερα. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα αφομειώνεται η ύλη, τόσο περισσότερες επαναλήψεις μπορεί να κάνει ο μαθητής. Άλλωστε οι σημειώσεις αυτές είναι λιγότερο ανιαρές και κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον συγκριτικά με άπειρες σελίδες ύλης.

Στα διαγράμματα αράχνης χρησιμοποιούνται λέξεις, φράσεις, γραμμές, σχήματα, εικόνες με σκοπό να μεταφέρουν και να δώσουν προτεραιότητα σε ιδέες και πληροφορίες, απεικονίζοντας τη σχέση μεταξύ τους. Η κατάστρωση τέτοιων διαγραμμάτων εξασκεί περισσότερα μέρη του εγκεφάλου, επιτρέποντας στον υποψήφιο να σκέφτεται καθαρότερα με γραμμικό τρόπο.

Προκειμένου να κάνετε τις επαναλήψεις σας στα Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία - Έκθεση - Ανάπτυξη Εφαρμογών - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης - Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας  πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:

 

 Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία - Έκθεση - Ανάπτυξη Εφαρμογών -  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης -  Αρχαία Ελληνικά - Ιστορία