Κριτήρια Αξιολόγησης

Φίλοι μαθητές και μαθήτριες,

Γνωρίζουμε, κατανοούμε και εκτιμούμε τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλετε για την πνευματική σας ανάπτυξη και την επαγγελματική σας αποκατάσταση σε επαγγέλματα υψηλής επιστημονικής στάθμης και μεγάλων απαιτήσεων. Η επίτευξη των στόχων, όμως, εξαρτάται από την επιτυχία σας στις εξετάσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο φιλοδοξούμε να σας βοηθήσουμε με τη σειρά των βιβλίων μας Προσομοίωσης Θέματα και Κριτήρια Αξιολόγησης.

 

 image014

 

Πάνω στην ύλη που καθορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και στο νέο τρόπο εξέτασης, εργαστήκαμε και καταθέτουμε την πρότασή μας. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε θέματα προσομοίωσης και κριτήρια αξιολόγησης που καλύπτουν όλη την ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.

Πιστεύουμε ότι τα βιβλία αυτά θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε το βαθμό μάθησης που έχετε πετύχει σε κάθε κεφάλαιο ενώ, συγχρόνως, σας δίνουν τη δυνατότητα να εμπεδώσετε την ύλη με ένα μοναδικό, στη μέθοδό του, τρόπο που «κινεί» τη σκέψη και «οδηγεί» στη βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που είναι υποψήφια για τις εξετάσεις.

Η παρούσα εκπαιδευτική σειρά καλύπτει όλη την ύλη με τη σειρά που διδάσκεται στα σχολεία, ώστε να είναι χρήσιμη όχι μόνο για τις επαναλήψεις, αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.