ΤΖΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αυτό που με βοήθησε στο να φέρω ένα τόσο καλό αποτέλεσμα ήταν το γεγονός ότι είχα έναν στόχο πάνω στον όποιο έμεινα προσηλωμένη καθόλη την διάρκεια της χρονιάς και είχα ως σκοπό να τον πραγματοποιήσω.


Πιστεύω ότι το σύστημα ΟΡΟΣΗΜΟ με βοήθησε σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο να κατακτήσω τον στόχο μου, καθώς με τα πολλά και συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα μου δινόταν η δυνατότητα να κάνω καλύτερη επανάληψη και να αφομοιώσω καλυτέρα την ύλη. Μπορώ να πω ότι η μελέτη των εκδόσεων ΟΡΟΣΗΜΟ και τα θέματα προσομοίωσης με έφεραν παρά πολύ κοντά στην επιτυχία, αφού τελικά κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου.


Οι κατευθύνσεις που έλαβα από τους καθηγητές μου στο ΟΡΟΣΗΜΟ ήταν αρκετά χρήσιμες και ουσιαστικές, καθώς συνέβαλλαν αποτελεσματικά στο να μάθω τη μεθοδολογία που απαιτούν οι εξετάσεις και έτσι να αποκτήσω τα απαραίτητα εφόδια για να λύσω οποιδήποτε θέμα.


Τέλος, θα πρότεινα στα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 να φτιάξουν ένα πρόγραμμα μελέτης και να το ακολουθούν κατά το δυνατόν, καθώς και να μην αφήνουν κενά στην ύλη. Ακόμη, καλό θα είναι να κάνουν συχνές επαναλήψεις, έτσι ώστε να αφομοιώνουν πιο εύκολα την εξεταστέα ύλη και τέλος να μην αγχώνονται για το αν τελικά πετύχουν στις εξετάσεις.